Αττικό Μετρό: Στα πρόθυρα οικονομικής “κατάρρευσης” με έλλειμμα 101 εκατ και δανειακές υποχρεώσεις 2 δις

25 Ιανουαρίου 2017 / 13:15
Τελευταία ανανέωση: 1 χρόνο πριν

Διασώζεται προσωρινά φέτος με έκτακτη επιχορήγηση 250 εκατ ευρώ από την κυβέρνηση


 

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η οικονομική βιωσιμότητα της Αττικό Μετρό, καθώς, παρά την έκτακτη κρατική επιχορήγηση ύψους 250 εκατ ευρώ για το 2017, το ταμειακό έλλειμμά της θα ανέλθει στα 101 εκατ ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή κρέμεται ως «δαμόκλειο σπάθη» η αποπληρωμή δανείων ύψους 2 δις ευρώ!

Ειδικότερα, τα έσοδα της εταιρείας για το 2017 προϋπολογίζονται σε 269.385.000 ευρώ, εκ των οποίων 250 εκατ. προέρχονται από εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)!Όσον αφορά στα έξοδα αυτά θα ανέλθουν σε 370.953.551 ευρώ, με αποτέλεσμα η Αττικό Μετρό ΑΕ να παρουσιάσει αρνητικό αποτέλεσμα 101.568.551 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναρτήθηκαν με την απόφαση έγκρισης, του προϋπολογισμού από το  υπουργείο Υποδομών, για τη φετινή χρονιά,  τα διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθαν σε 241,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της εταιρείας ήταν πάνω από 181,3 εκατ. ευρώ.

Οι δε ζημιές ετησίως αυξάνονται σταδιακά: από 141 εκατ ευρώ το 2012 ανήλθαν στα 153,5 εκατ ευρώ το 2013, για να υπερβούν τα 168 εκατ ευρώ το 2014 και το 2015 να φτάσουν στο υψηλότερο ποσό, στα 181,2 εκατ ευρώ.

Το  2015, η συνολική ρευστότητα της εταιρείας υπήρξε η χαμηλότερη των τελευταίων ετών, καθώς διαμορφώθηκε σε 241,2 εκατ. ευρώ από 439,8 το 2014 και 569,2 εκατ. το 2013.

Ο δανειακές υποχρεώσεις της Αττικό Μετρό ΑΕ σε πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς για την ίδια περίοδο ήταν 2.079.280.193 ευρώ.

Η Αττικό Μετρό θα αποπληρώσει, φέτος δάνειο, ύψους 105 εκατ. ευρώ, που έλαβε το 1992, διάρκειας 25 ετών, ενώ του χρόνου οφείλει να εξοφλήσει ένα ακόμη δάνειο, ύψους 105 εκατ. ευρώ, που έλαβε το 1995.

Οι δε αμοιβές (εκτός από τις εργοδοτικές εισφορές) για το προσωπικό των 416 ατόμων τοποθετούνται για φέτος σε 10,5 εκατ. ευρώ.

Όπως, αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της EY, στις οικονομικές καταστάσεις του 2015, η Αττικό Μετρό στερείται εσόδων από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση και εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό.

Πρόκειται, δηλαδή για 36 σταθμούς, έξι επιπλέον σταθμούς σε κοινή χρήση με τον Προαστιακό και οκτώ σταθμούς μετεπιβίβασης – χώρους στάθμευσης.

Η συνένωση το 2011 της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (ΑΜΕΛ) με τον ΗΣΑΠ και το ΤΡΑΜ (ΣΤΑΣΥ) έχει αφαιρέσει από την εταιρεία το δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων που κατασκευάζει.


Leave a Reply